Lietuvos partizanai “…Kova, kurią aš vedžiau devynerius metus, turės savo rezultatus…” Jonas Žemaitis-Vytautas
  • Rinkimai 1946m


    Pacituosiu ir prisiminsiu Lietuvos partizanų požiūrį į panašius rinkimus 1946m į Sovietų Sąjungos Aukščiausiąją tarybą:

    ” Priešrinkiminė pogrindžio veikla turėjo pasireikšti gausia spauda, kuri, bent iš dalies galėjo atsveri milžinišką sovietų propagandos ir melų mašiną. Nors jau iš anksto mums buvo žinoma, kad pagal sovietinius metodus oficialioji statistika už vienintelį komunistų partijos išstatytą sąrašą vis tiek “pasisakys” nemažiau “90 procentų”, bet mums tai neturėjo jokios reikšmės. Mūsų tikslas buvo sutvarkyti balsavimų metu bolševikų prievartavimą, kad pasauliui parodžius tikrąją lietuvių tautos valią, kuri galės būti patirta ir patikrinta tik istorijos bėgyje. Be to, tauta turėjo parodyti savo nusistatymą ir okupantui atsakyti į jo melą, smurtą ir prievartavimą aiškiu, lietuvišku – ne”

1 Atsiliepimas “Rinkimai 1946m”

  1. labai gaila zuvusiu lietuvos giniejiu,o dar labiau gaila,tu parsidaveliu kurie pardavie lietuvos giniejus,pardavie savo seseris ir brolius.tebuna jie per amzius prakeikti.

Komentuok